Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

dam,& flumine præuehuntur, placene si retracten tur.sēties quod ego, cum orationes eius i manus fumi pseris, quas faale cuilibet ueterum, quorum ě amit lus,amparabis.Idem tamen in historia magis fauffa ciet uel breuitate,uel luce ,uel suauitate,uel fplédore, etiam sublimitate narrandi,na in contionibus eadě, quæ in orationibus uis est , pressior tamen , ear. cunscriptior,& adductor: præterea facit uersus, qualers Catullus, aut Çaluus. Quátú illes leporis, dulcedinis ,amaritudinis,amoris inserit , fanè sed do ta opera mollius leuiusq;,duriusculos quofdam, cu hoc quasi Catullus, aut Caluus . Legit mahi rupert epistolas(uxoris esse dicebat)plautum , uel Teren: tium metro folutum lege credidi. Quæ fiue uxóa res sunt , ut affirmat ,siue ipsius, ut negat,pari glor.ia dignus,qui aut illa componat, aut uxorē, quam uirgině acepit, tam doctam , politamq; reddiderit. Eft ergo mecum per diem totum, eundem ante,quam fcribam, eundem cum scripsi,eundem etiam cum réa mittor, non tanquam eundem lego. Quod te. quoq; ut faaas, et hortor, moneo neq; enim debet operii bus eius obese ,quod uiuit. Ansi inter eos, quos nun quam uidimus, floruisset, non folum libros eius , üė rum etiam imagines enquireremus , eiufdem nunc honor præfentis ,et gratia quafi fatietate languesait? at hoc prauum,malignumą; est, non admirari horni

nem admiratione dignissimum,quia ui
dere,complech, nec laudare tan

tum,uerum enas amare

contingut: Vale.

C.PLINIVS CORNELIO TITIA

NO SVO SALVTEM.

XY12

nere.

St adhuc cure hominibus fides, & officú.
Sunt qui defunétorum quoq amicos again:

Titinius Capito ab imperatore nostro im petrauit,ut sibiliæret statuam. L. Syllani in foro po

pulchrum, et magna laude dignú amiatia pri apis in hoc uti, quantumą; graha naleas aliorú honoribus experiri.Eft omnino Capitoni i usu, claros mlere. Mirum est;qua religione,quo studio, image nes brutorum, Cassiorú, Catonum domi,ubi poteft, habeat. Idem clarissimi cuiusq; uitam egregiis cara minibus exornat · Scias ipsum plurimis uirtutibus abúdare, qui alienas fic amat. Redditus est.L.Sğla no debitus honor, cuius mmortalitati Capito prospe xit pariter,fue Neque enim magis deorum,& insigne est,ftatua in foro populi romani habere,qua

ponere. Vale.

C.PLINIUS SVETONIO TRAN
QVILLO. SVO SAL.

XVIII
Cribis te perterritum sónio,uereri, nequid
aduersi í attione pataris.rogas,ut dilatio

nem petam, & pauculos dies.certe proxia múexcusem,diffialeě,fed experiar, nos gospermorap in Aiós ísir. Refert tamen, euentura foleas, an con traria somniare . Mihi reputantı fomnium meum, istud , quod times tu,egregia actionem portendere ui detur. Susceperam caussam Iunii Paftoris,cum mihi

quiefcenti uisa eft focrus mea aduoluta genibus,ne agerem, obsecrare.Et eram alturus adulefcentulus adhuc.Eram in quadruplia iudicio.Eram contra po tentissimos ciuitatis,atq;ená Cæfaris amicos, que sin gula excutere mentem mihi post tam triste fomniú po terant. Egztñ, nopioa piros illud, õs owner

. pisos á múrcator Tipi zátpus. Námhi, etsi quid carius patria fides uidebatur,profpere æssit,atq; ideoilla actio mihi aurers hominum, illa ianuam fame pate feat. Prdinde dispice , an tu quoq; sub hoc exemplo fomnium iftud i bonum uertas. Aut si tutius putas il lud cautifsimi cuiusq; præceptum, Q uod dubites, ne feceris, idipfum refcribe.Ego aliquam stropham in ueniá,agama ausam tua,

ut ipsam agere,tu uo les, possos.Eft enim fanè aliaratio tua,alia mea fuit, nam indiaú æntumuirale differri nullo modo, istuc egre quidem,fed tamen poteft.vale.

C.PLINIUS ROMATIO FIR
MO SVO SALVTEM.

XIX
V niæps su méus, et condiscipulus,et ab in-
eunte ætate antubernalis,pater tuus,et ma

tri,et auunculo meo,mihi etiam quantum etutis diuersitas paffa eft , familiaris, magnæ , et gra Hes caußæ,cur fuscipere, augere dignitatem tuam de beam. Esse autem tibi æntum milliú

cenfum , satis in dicat,quod apud nos decurio es . Igitur, ut tenó decu rione solum uerum etiam equite Romano perfruas mur,offero nbi adimplendas æquestress facultates, ccc.millia mummm : Te memorem huius muneris

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

amiatiæ noftræ diuturnitas fpondet. Ego ne illud qui dem admoneo, quod admonere deberem,nisi farem spóte facturu,ut dignitate a me data, q modestissime, ut a me data utare nam solicitius custodiendus é honor, in quo etiam beneficium amci tuendú eft.vale. C.PLINIVS CORNELIO TACI TO SVO SALV TEM.

XX Requens mihi disputatio eft cum quodá do sf eto homine, et perito, cui nihil æque in aus

sis agendis , ut breuitas placet,quá ego suftodiědá esse confiteor, si caussa permittat , alioquin præuaricato eft,tranfire dicenda, præuariato enă cursim,et breuiter attingere,quæ fint inculanda, in figenda repetenda. Nam plerisq; longiore tractare nis quædam, & pondus accedit, utq; corpori ferrú, fic oratio animo non ictu magis, quam mora imprimitur. Hic ille mecum autoritatbus agit. Ac mihi ex greas orationes Lysiæ oftentat, ex nostris Grac chorum,Catonisq;,quorum fanè plurimæ funt dir= cualæ, et breues.

Ego Lysiæ Demostheně, A eschinen Hyperidě, multosas præterea Gracchis, eu Catoni Pollionem, Cæfarem, Cælium, in primis.M.Tullium oppono, cuius oratio optima fertur esse,quæ maa, xima. Et hercule , ut aliæ bone res,ita bonus liber melior eft quisq;,quo maior. V ides ut ftatuas, signs, picturas, hominum deniq;, multorumą; animalium formas,arború etiam, fi modo sint decre , nihil ma gas,quam amplitudo commendet. Idem orationibus euenit,quin ena uoluminibus ipsis autoritatě quán,

5

dam,& pulchritudinem adiicit magnitudo Hæc ille, multaque alia,quæ a me in eandem fententiam fo lent dia,ut eft in disputando incomprehensibilis, et Lubricus ,ita eludit,ut contendat hos ipfos, quorum orationibus nitar, panaora dixisse ,ğ ediderint . Ego contra puto. Testes funt multæ nultorum orationes, O ciceronis pro Murena , pro V areno, in quibus breuis ,,et nu da quasi fubfcriptio quorundam crimi num folis titulis indimtur,ex his apparet ,illum per multa dixisse, cum ederet,omififfe. Idem pro cluětio ait se totam caussam wetere instituto folum peroraffe, Et pro Cornelio quadriduo egile, ne dubitare possimus,quæ per plurers dies, ut neceffe erat, latius dixerit, poftea reala, ac purgata in unú librum gran dem quidem,unú tamen warstaffe. At aliud eft actie bona ,aliud orato-Sao nonnullis ita uideri , sed ego. forsitan fallar , persuasum habeo , posle fieri , ut sit aftio bona , quæ non fit bona or atio, non posse non bonam actionem effe,quæ sit bona oratio eft enim oratio actionis exemplar,& quasi opzétutor. Ideo in optima quaque mille figuras extemporalers inuenimus , in his enam, quas tantum editas saimms,ut invertem artifiæm,quem nam?recte admones, Poly cletum esse dicebant. Sequitur ergo, ut aftio fit aba solutsima , quæ maxime orationis fimlitudinem exprefferit, fi modo iustum,et debitum tempus acis piat,quod fi negetur,nulla orationis ,maxima iudi. ais alpaeft. Adsunt huic opinioni meæ leges, que la gissima tempora largruntur, nec breuitatem dicentibus,fed opiam, hoc eft diligentiam fuadet,quá pre

« VorigeDoorgaan »