Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

hibeam. Interim abunde est, fi epistolæ non sunt molestæ. Sunt autem, & ideo breviores erunt. Vale.

[ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

Tantang perseverantia tu modo in Lucania, modo in Campania ? Ipfe enim, inquis, Lucanus, uxor Campana. . Justa causa longioris absentiæ, non perpetuæ tamen. Quin ergo aliquando in urbem redis ? ubi dignitas, honor, amicitiæ tam fuperiores quam minores. Quoufque regnabis ? quousque vigilabis, cum voles ? dormies quamdiu voles ? quousque calcei nusquam ? toga feriata ? liber totos dies ? tempus est te revisere molestias nostras, vel ob hoc folum, ne voluptates iftæ fatietate languescant : Saluta paulisper, quo fit tibi jucundius salutari: terere in hac turba, ut te folitudo delectet. Sed quid imprudens, quem evocare conor, retardo? fortaffe enim his ipfis admoneris, ut te magis ac magis otio involvas, quod ego non abrumpi, sed intermitti volo. Ut enim fi coenam tibi facerem, dulcibus cibis acres acutofque miscerem, ut obtufus illis, & oblitus fto

T

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

machus his excitaretur : ita nunc hortor, ut jucundissimum genus vitæ nonnullis interdum, quafi acoribus, condias. Vale.

IV. C. PLINIUS PONTIO SUO S.

As

legiffe te Hendecasyllabos meos : requiris etiam quemadmodum cæperim fcribere, homo, ut tibi videor, feverus, ut ipfe fateor, non ineptus. Nunquam à poëtice (altius enim repetam) alienus fui : quin etiam quatuordecim natus annos græcam tragoediam fcripfi

. Qualem? inquis: nescio, tragedia vocabatur. Mox cum è militia-rediens, in Icaria insula ventis detinerer, latinos elegos in illud ipsum mare, ipfamque insulam feci. Expertus fum me aliquando & heroico, hendecasyllabis nunc primum: quorum hic natalis, hæ caufæ. Legebantur in Laurentino mihi libri Asinii Galli de comparatione patris & Ciceronis : Incidit epigramma Ciceronis in Tyronem fuum, dein cum meridie (erat enim æstas) dormiturus me recepiffem, nec obreperet fomnus : coepi reputare maximos oratores, hoc studii genus, & in oblectationibus habuisse, & in laude pofuiffe.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

Intendi animum, contraque opinionem meam
poft longam desuetudinem, perquam exiguo
temporis momento, idipfum quod me ad scri-
bendum solicitaverat, his versibus exaravi,
Cum libros Galli legerem, quibus ille parenti
Ausus de Cicerone dare palmamque decusque,
Lascivum inveni lusum Ciceronis, & illo
Spectandum ingenio, quo seria condidit, Ego

quo
Humanis salibus multo, varioque lepore
Magnorum oftendit mentes gaudere virorum.
Nam queritur, quod fraude mala frustratus

amantem
Paucula crenato sibi debita suavia Tyro
Tempore noeturno subtraxerit. His ego lectis,
Cur poft hæc, inquam, nostros celamus amores?
Nullumque in medium timidi damus? atque

fatemur
Tyronisque dolos, Tyronis nolle fugaces
Blanditias, & furta novas addentia flammas ?
Transii ad elegos, hos quoque non minus cele-
riter explicui : addidi alios facilitate corruptus :
deinde in urbem reversus, fodalibus legi. Pro-
baverunt. Deinde plura metra, fi quid otii,
maxime in itinere tentavi. Poftremo placuit,
exemplo multorum unum feparatim hendeca-

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

syllaborum volumen abfolvere, nec pænitet. Legitur, defcribitur, cantatur etiam, à Græcis quoque, quos Latine hujus libelli amor docuit, nunc cithara, nunc lyra personatur. Sed quid ego tam gloriose ? quanquam poëtis furere concessum est, & tamen non de meo, fed de aliorum judicio loquor, qui five judicant, five errant, me delectant. Unum precor, ut posteri quoque aut errent fimiliter, aut judicent. Vale.

1

V.

C. PLINIUS CALPHURNIÆ SUÆ S.

Incredibile est, quanto desiderio tui tenear. In caufa amor primum: deinde, quod non confuevimus abeffe. Inde eft, quod magnam partem noctium in imagine tua vigil exigo : Inde, quod interdiu, quibus horis te visere solebam, ad diætam tuam ipfi me, ut veriffime dicitur, pedes ducunt: quod denique æger metu, & similis excluso à vacuo limine recedo. Unum tempus his tormentis caret, quo in foro, & amicorum litibus conteror. Æltima tu, quæ vita mea fit, cui requies in labore, in miseria curifque folatium eft. Vale.

[ocr errors][ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Rara, & notabilis res contigit Vareno, fit licet adhuc dubia. Bithyni accusationem ejus, ut temere inchoatam, omififfe narrantur : de eo adest provinciæ legatus : attulit decretum concilii ad Cæfarem, attulit ad multos principes viros, attulit etiam ad nos Vareni advocatos. Perstat tamen idem ille Magius, quin etiam Nigrinum optimum virum pertinaciffime exercet. Per hunc à Consulibus postulabat, ut Varenus exhibere rationes cogeretur. Afliftebam Vareno jam tantum, ut amicus, & tacere decreveram. Nihil enim tam contrarium, quam fi advocatus à Senatu datus defenderem, ut reum, cui opus effet, ne reus videretur. Cum tamen finita poftulatione Nigrini, Consules ad me oculos retuliffent, Scietis, inquam, conftare nobis silentii nostri rationem, cum veros legatos provincia audieritis contra Nigrinum, ad quem mifi sunt: Ego apud me quoque habeo decretum provincia. Rursus ille, Potest tibi liquere. Ad hoc ego, Si tibi ex diverso liquet, poteft & mihi, quod est melius, in caufa liquere. Tum legatus Polyænus causas

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »