Pagina-afbeeldingen
PDF

Arrianus Maturius, cuius elogium
3, 2 , 2.
Artemidori philofophi elogium 3,
I I.
Artemi[ius vid. Popilius.
Arulenus Rufticus (Iunius) 1 , 5,
2. 1 , 14. 2. 3, 1 1 , 3. add.
Sueton. Domit. io. et ibi viri
docti. .•
Afclepiades magiftratus Prufae
to, 85, i.
A[imius BafTus, Rufi F. commen-
datus 4, 15, 6.
24finius Gallus fcripfit de com-
paratione patris et Ciceronis
7, 4, 4. vid. not. .

[ocr errors]

fcripfit 5, 5, (5. eius dictum
6, 29, 5.
Afinius Rufus laudatur 4, 15, 1.
Affudius Cúrianus a matre Gra-
tilla exheredatus 5, 1 , 1. -
Athenodorus fpectri expugnator
7; 27, 7. -
Atrio Clementi t , 1 o.
Atticimus vid. Montanus.
-Attilii apophthegmata 1 , 9, 8.
2, 14, 2. idem videtur, de
quo /tatim.
Atiiiii Crefcentis laus 6, 8.
Attilius Scaurus 6, 25. 1.
Augurino 9, 8. vid. Sentius.
Auguftus Caefar verfus lafcivos
fcripfit 5, 5, 5. eius edictum
1 o , 7 i. et 83.
Avidius Nigrinus 1 o, 7 1 , 3.
Avidius Qiiietus Thra[eae fami-
liaris 6, 29, . 1. 9, 13, 15.
Avitus Iulius defletur [5, 9.
Avitus Iunius lngetur 8, 23.
Avito 2, 6. lunium hunc putat
Cellarius, quia monet ut iu-
venem.
Aurelia ornata femina 2, 2o,
I o.

[ocr errors][ocr errors]

Bebio Hifpano 1, 24. vid. Hifp.
Blaefus vid. Velleius.
Brocchus Armenius u. v.
M. Brutus la[civos verfus fecit
5, 3, 5.
Brutorum imagines 1 , 17, 3.
Luftricus Bruttianus 6, 22, 2.

C.

Caecilius Celer amicus Plinii 1,
5 , -
Caecilius Cla[Iicus homo foedus
et aperte malus 3, 9, 2.
Praocos. Baeticae . a provincia
adcufatus 3, 4, a. 6, 29, 8.
Caecina Paetus, Arriae maioris
maritus 3, 16, 3.
Caelianus vid. Semprouius.
Caelius orator 1, 26, 4. *
Cae/ar orator 1 , 2o, 4.'
locus de Catoue 3, 12, 2.
CaleItrio Tironi 1, 12. eius elo-
gium 7, 16. add. 7, 23, 1.
Callimachus poëta 4, 3, 4. /
Calpurniae uxori 6, 4. et' 7.
7, 5. eius laus 4, 19. 'de eius
abortu 8, 1 o. -
Calpurnius Fabatus profocer Pli-
nii, moritur 1o, 121, 2. vid.
Eahato.
Calpurnius Macer io, 51. 69,
5. 81, I.
Calpurnius Pifo auctor xarare-
gigwòv, eiusque laus 4, 17.
Calvinae 2, 4. -
Calvifio 2, 2o. 3, r. 5, 7.

eius

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Capitoni 5, 8.
Carus vid. Metius.
C. Ca!Iius CaIIianae fcholae prin-
ceps et parens 7 , 24, 8.
Cafliorum imagines 1, 17. 4.
Cauilio 3, 12. Catilio Severo 1,
22.
« Jatius Fronto a, 1 1, 3. 6, 13, 3.
«Cato Cenforius orator 1 , 3o,
4. eius definitio oratoris [4,
7, 5.
Caro Uticemfis ebrius etiam vene-
rabilis 3, 12, 3. ille Plinius
ille quot Catones ! 4, 27, 4.
Catullus poeta 1, 16, 5. 4, 27, 4.
Catullus Meflalinus improbus 4,

22 , 5.
q. Catulus la[civos verfus fcripfit
6, 3, 5. '
` Celer, eques, virgis caefus 4,
1 i , i o.
Celerinae vid. Pompeiae.
Cereali 2, 19. Cerealis confula-
ris 2, 1 1 , 9.
�Cereali n>id. Velio.
Certus vid. Publicius.
«Cicero augur 4, 8, 4. eius epi-
ramma in Tironem 7, 4. 6.
Verfus lafcivi 5, 3, 5. lecythi
1 , 2, 4. orationes 1 , 2o, 7.
-Add. 3, 15, 1. 7, 17, 13.
9, 3, 2. 9. .26.8;
pro Clario oratio Plinii 9, 28, 5.
Claro vid. Septicio.
Claflicus vid. Caecilius.
Claudius Arifton Epliefius 6, 31, 3.
�laudius Caefar recitantem audiiu
1, 13, 3.
Claudius Capito orator 6, 13, 2.
Claudius Eumolpus 1 o, 85, 1.
Claudius Pollio commendatur 7,
31.
Claudius Polyaenus so, 75, 2.
vid. Polyaenus.
Claudius Reftitutus 3, 9. 16.
Clavius Fufcus Ciallici gener 3,
9, 18. -
Clementi 4, 2. vid. Atrio.
Clemens vid. Coelius.
Cluvius 9, 19, 5. hiltoricus, Ta-
cito etiam laudatus Ann. 14, 2.
Cocceianus Dion 1 o, 85, 1. et
86..
Cocciae et Spurinnae 3, 1o.
oelìus Clerinens fuccefTor Plinii
1o, 12. 1. vid. Caelius.

Collega vid. Pompeius.
Coloni 9,
Corelliae 7, 14. vid. Hispullae.
Corelliae condonata fuinmia pe-
cuniae 7, 1 1, 1. eius caüfîa
fuscepta 4, 17, 1.
Corellii Rufi laus 4, 17, 4. 7,
. 1 1 , 3. ' 7, 31, 4. fapientia
, 9 , *3, 6. mors voluntaria 1,

_ 12, 9. - -
Cornelia Veftalis defofla 4, 1 1, 7.
Corueliano 6, 31. -
Cornelius Minmtianus commenda-
tur 7, 22. vid. Minutiamo.
Cornelii Nepotis patria,* imago
in bibliotheca etc. 4, 28, 1.
add. 5, 3, 6.
Cornelio.Tacito. u. v.
Cornelio Titiano i, 17.
Cornelius Prifcus Confularis 5,
2o. 7 vid. Tacitus.
Cornutus Tertullus collega Plimii
5, 15, 5. Paneg. 9o, 3. !
Cornuto eidem 7, 21. et, ut pro-
babile eft, 7, 31.
Cortius Spurinnae filius 2, 7, 3. fq.
Cremutius Rufo famae adlignari-
dus 6, 23, 2.
Crefcens vid. Attilius.
Crifpus v. Metilius it. PaIIienus.
Curianus exheredatus 5, 1.
Curtilius Mancia 8, 18, 4.
Curtius Rufus 7, 27, 2.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]
[ocr errors]

32. 8, 1o. vid. Calpurnius.
Tabio Jufto 1 , 1. vid. i, 5, 8.
Fabius Poftumius 9, 13, 13.
IFabius Rufinus 9, 23, 4.
Tabio Valenti 4, 24.
Fabricius Veiento 4, 22, 4. 9,
13, 13. et 19.
Falcomi 4, 27. ' 7, 22. ubi tri-
bunatus ab eo petitus 9, 15.
vid. Pompeio.
Fanniae laus 7, 19. add. 3, 1 1,
3. 3, 16, 1. 9, 13, 3.
C. Fannii elogium 5, 5.
Ferox vid. Julius. Feroci 7, 13.
Feftus vid. Valerius.
Firmo Romano 1 , 19.
Flaccns vid. Ammius.
Flacco 5, a. * \ . *.
Flavius vid. Archippus.
fomteius Magnus 5, 2o, 4.
Frontinus fibi monimentum fieri
vetat 9, 19, 1. ' vid. Iulius.
idem videtür, qui de aquaedu-
ctibus Tcripfit.
Fronto vid. Catius.
Frugi Pifonum cognomen P. 88, 6.
Frugi Libo 3, 9, 33- -
Tumidano 4, 15. 6, 6. [vid. Mi-
nucio. 'eius filiae elogium 5,
16. -

Furia Prima 1o, 68.
Fulco 7, 9. 9, 36. 4o.
Fuici Salinatoris laus 6, 1 1. et
26. add. 1 o, 19, 3.
Fulcus vid. Minucius.

[ocr errors]

Gaetulicus carmina lafciva fcri-
plit 5 , 3 , 5.
Galiita adulterii rea 6, 31, 4.
Gallo 2, 17. 4, 17. 8, 2o.
Gallus an idem ? 1 , 7, 4.
Gemellimus vid. Virdius.
C. Geminius amicus Plinii m,
12 , 9.
Ceminio an Gemino 7, 24. 8,
5, 22. 9, 1 1 , 3o. Gemino
etiam quidam 7, 1. ubi nos
cum plerisque Re[tituto.
Geminus Rofianus 1o, 1 1 , 1.
Gemiali 8, 13. •
Genitori 7, 3o.
Julio. -
Gracchorum orationes i, 2o, 4.
Gratilla (Pomponia) uxor Arule-
mi Ruftici 3, 1 1 , 3. exheredat
filium 5,' 1, 1. vid. T. 8.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

L.
Laelii Sapientes P. 88, 6.
Largius É, 2, 14, 9. 3,
5, 17.

— Macedo a fervis occifus 3, 14.
Laterano 9, 27.
Lentulus Tlafcivorum carminum
auctor 5, 3, 5.
Lepido 4, 7. -
Libo Frugi 3, 9, 33. -
Ltcinianus Valerius e Senatore
profe[Tor 4, 1 1. w
Licinius Nepos praetor 4, 29, 2.
, 5, i.
Licinio (f. Surae) 4, 3o.
Liviae porticus 1, 5, $;
Liviumi Gaditanus videre geftit
a, 3, 8. add. 6, 2o, 5•
Lucanus vid. Domitius. '
Luceius Albinus 3, 9, 7.
Lucretiu* 4, 18, 1.
Luperco 2, 5. 9,. 26.
Lupus vid. Nymphidius.
Luftricus Bruttianus 6, 22, 2.
Lycormas libertus Traiani 1 o, 13.
1) fiae orationes i, 2o, 4.

M.

Macedo vid. Largius.
Macer vid. Calpurnius.
Macro 3, 5. 5, 18. 6, 24.
Macrino 2, 7. 3, 4. 7, 6. ro.
8, 17. 9, 4.
Magnus vid. Fonteius,
Mamiliano 9, 16. 25.
Mancia vid. Curtilius.
Marcellino 5, 16. 8, 23.
Marciana foror Traiani P. 84.
Marcinus vid. Poftumius, Te-
rentius.
Marius Prifcus 2, 1 1.
Martialis elogium et mors 3, 2t.
MafTa vid. Bebius.
IMaturius Arrianus 3, 2, 1.
Maurico 2, 18. 6, 14.
Iunius.
Maximus (Valerius puto, quia .
Valerii heres) 6, 8, 4.
Maximus libertus Traiani io, 17.

vid.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Nafoni 4, 6.
INepos vid. Cornelius.
INepoti 2, 3. 3, 16. 4, 26.
6, 19. -
INeratiiis Marcellus 3, 8, r.
INero Imp. Silio Italico confule
periit 3, 7, 1 o. fub eo peri-
culofa ftudia erecta 3, 5,' 5.
Nerva optimus Imp. non timuit
eligere meliorem' P. 89. i. in
palatio obfefTus P. 6,7 1. tem-
plis honeftatus a Traiano P.
r 1 , 1. etc. carmina la[civa
fcripfit 5, 3, 5.
Nicetes Sacerdos praeceptor Pli-
nii 6, 6, 3.
Nigrinus tribunus plebis 5, 14, 6.
INominatus vid. Tufciliùs.

[ocr errors]
[ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

• Pericles i, 2o, 17.

L. Pifo pater Pifonis a Valerio
Felto imiteremti 3, 7, 12. eius
dictum ihid.
Pifo a Galba adoptatus a, 2o,
2. P. 8, 5. vid. Calpurnius.
Pifones, frugalitate monftrati P.
88, 6
Planta vid. Pompeius.
Platonis latitudó et fublimitas
i , i o , 5. -
Plautus vel Terentius metro fo-
lutus i, 16, 6. add. 6, 21, 4•
Plinii maioris fcripta et findiô.
rum ratio, 3, 5. add. 5, 8,
5. mors .6, 16.
Plinii iunioris res in vitam i}.
/ius contulimus.
Plinio Paterno i, ar.
Plotina fanctifIima femina 9, a8,
1. add. P. 83, 5.
Pollio orator i, ao , .4. vid.
Alinius, Claudius, Herennius.

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »