Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

E N

ļ

GENEES-KUNDIGE
BIBLIOTHEEK.

Bevattende den zaakelyken inhoud der

NIEUWE WERK EN,
Welke, in de GENEESKUNDE en NATUUR-
LYKE HISTORIE, buiten ons Va-

derland uitkomen.

DOOR

EDUARD SANDIFORT,
Medicina Doctor, Anatomes & Chirurgie Profesor

Ordinarius op de Universiteit te Leiden.

E L F D E DE E L
Bevattende een ALGEMEEN REGISTER

over het geheele Werk.

In 's G R A V EN HAGE,
By PIETER VAN CLEEF,

M. DCC. Is X X V.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

REGISTER

A

OVER DE TIEN DEELEN

DER

NATUUR-EN GENEESKUNDIGE BIBLIOTHEEK.

De letter a betekend de Aanmerkingen.

A.

1. 330.

in een meisje van drie jaaren. I. 19. - Aan. merking omtrent deeze ziekte en derzelver ge. neezing. IV. soo. 519. X. 616. - Middel, cer verzagting van de pyn der blinde aambeijen voor. gesteld. fil. 836. V.579. – De Electriciteit ter

verwekking van opgestopte aambeijen gepreezen. Aamborstigheid. Waarneeming over deeze ziektc.

I 297. IV. 328. 480. 481. VIII. 398. 853.399404. 557. IX. 31. Wie door dezelve worden aangedaap. VIII. 399. Oorzaaken daar van. IV. 480. VIII. 403. Geneezing. IV. 481 -

Nuť der spaapsche vliegpleisters.

De Ipecacuanba daar tegen geroemd. IX. 31. -- Hardnekkige gámborstigheid, by geval geneezen. I. 297. — Waarneemingen gemaakt by het openen der lyken van menschen die zeer aamborstig geweest waren. Il. 283. VIII. 557

Zenuw- of krampagtige. Oorzaak derzelve in zenuwziekten. II. 41. Word somtyds door verhardingen in de long veroorzaakt. 11. 799. Geneezing daar van. II. 865. Waarneemingen

omtrent dit opgemak in kinderen. X. 517. Aandoenelykheid. Derzelver zitplaats. 1. 339. Gedagten van den Hr. Haller daar over. 1. 340. А

Aan:

VIII. 401. IV. 328.

« VorigeDoorgaan »