Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

riui ex illc benigniffimo fonte decurrunt , quos
& haurire ipfi & abfentibus amicis quafi mini-
Itrare epistolis poffumus. Vale.

Argumentum
Apud Cor. Priscum , ordinis Senatorij virum,
Marsialis poet & obitum luget cuius ingenium plus-
rimum admiratur : fuit cnim iki amicus Secundus
á ab co bendecaf labo laudatus.

C. PLIN PRISCO

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors]

Vdio Valerium Martiale deceffifle, & moleAne fero. Erat homo ingeniofus ,acutus, acer, & qui plurimum scribendo & falis haberet & fellis, nec candoris minus. Prosequutus eram viatico secedentem.dederam hoc amicitiæ, dederam etiam versiculis quos de me composuit. Fuit noris* antiqui, eos qui vel fingulorum lau.

antijs
des vel vrbium fcripferant , aut honoribus aut
pecunia ornare : noftris verò temporibus,vt alia
fpeciofa & egregia , ita hoc in primis exoleuit.
Nam poftquam defiimus facere laudāda, lauda-
ri quoque ineptum putamus. Quæris qui ling
versiculi quibus gratiam retulerim?Remitterem
te ad ipsum volumen,nisi quosdam tenerem: tux
fi placuerint hi,cæteros in libro requires. Allo-
quitur Musam,mandat vt domum mcam in Ex-
quiliis quærat,adeat reuerenter;

Sed ne tempore non suo difertam
Pulfes ebria ianuam, videto.
Toros dat tetrice dies Minerung
Dum censum ftudet Auribus viruram

Hoc quod fecula pofterique poßint
Arpinis quoque comparare charti:
Seras tutior ibis ad lucernas:
Hac bora efttua quum furit Lyaus:
Quum regnat rosa, quum madent capilli,

Tunc me vel rigidi legant Catones. Meritone eum qui hæc de me fcripfit, & tunc dimisi amicissimè,& nunc, vt amicissimum,de

fun&um eflè doleo ? Dedit enim mihi quantum maximè *maximum potuit,daturus amplius,si poruiffet.

Tametfi quid homini poteft dari maius quàna gloria, laws, *gloria,&

laus,& æternitas? At no erunt æterna quæ scripfit. Non erunt fortasse: ille samen fcripfit tanquam

cflent futura.

Vale.

tog

C. PLINII CAECILII
S&CYNDI EPISTOLARVM

Liber quartus.

ARGVMENTV M. Certiorem facit profocerum Fabatum de aduen. te fuo in patriam, fed in itinere docet biduo remoraturum Tifernij, dedicatione templi, quod fua pre

cunia extruxerat.

C. PLIN. FA BATO
PROSO C'ERO $ Vo

Vpis poft longum tēpus neprem
tuam méque vnà videre: gratum eft
vtrique noftrûm quod cupis:mutuò
me hercule. Nam inuicem nos in..

credibili quodam defiderio veftri. tenemur, quod nó vltrà differemus. Atque aded. inn farcinulas alligamus, festinaturi quantum itineris rario permiserit. Erit vna, sed brcuiss, mora : deficaemus in Thufcos, non vi agros Témaque familiarem oculis fubiiciamus(id enina postponi porest) fed vt fungamur neceffario of ficio. Oppidum eft prædiis noftris vicinum:nomen* Tifernum Tiberinum, quod me penè ad. Tifernih. To

. huc puerum patronum cooptauit: tanto maiore fernium Hudio quanto minore iudicio aduentus mcosseIebrat, profe&ionibus

angitur, honoribus gaur kes. In hacego.vtreforrem gratiam Cnam viasti

[ocr errors]

in amore turpissimum est)remplum pecunia mea cxtruxi, cuius dedicationem, quum fit paratum, differre longius, irreligiosum eft. Erimus ergo ibi dedicationis die, quem epulo celebraTe costitui. fubfiftemus fortaffe & fequenti (die) sed tanto magis viam ipfam corripiemus,.concingat modò te filiámque tuam fortes inuenire: nam hilares certum eft, fi nos incolumes resepse ritis. Vale.

Argumentum. M. Regulum malum caufidicwn morte filij do lorem fimulantem , apud Clementem netabiliter

C. PLINIVS CLEMENTI

$ YO

2

REgulus filiú amifit: hoc vno malo indignus

quòd nefcio an malum putet.Erat puer acris ingenii, fed ambigui: qui tamen poftei re&ta re&aria li patrem non referret. Hunc Regulus emancipauit,vt hæres matris exifteret. Emancipatum( ita vulgò ex moribus hominis loquebmtur) fæda & insolita parencibus indulgentiæ fimularione caprabas. Incredibile eft, fed ReguJum cogita.amisùm tamen luget'infanè. Habebat puer manulos, multos & vin&os & folutos: habebar canes maiores minorésque : habebat Juscinias , plittacos , merulas : omnes Regulos circa rogum trucidauit. nec dolor erat ille , led oftentatio doloris. Conuenitur ad cum mirace de britate.cundi detestantur, oderun': & quali probent, quali diligant, cursane xfrequentant:vtque breuiter quod lentio enunciem ; in Regulo

in faluberra

nig

demerendo, Regulum imitantur. Tenct se trans Tiberim in hortis , in quibus latissimum solum porticibus immensis, ripam ftaruis suis occupauit:voelt in summa auaritia sumptuofus,in fumma infamia gloriosus.Vexac ergo ciuitatem *infaluberrimo tempore: & quòd vexat, solarium putat. Dicit fe velle ducere vxorem: hoc quoque, ficat alia, perụersé.audies breui nuptias lu. gentis, nuptias senis : quorum alterum, immaturum:alterum, serum eit. Vnde hoc augurer quæris? non quia affirmat ipse ( quo mendacius nihil est ) sed quia certum eft Regulum esse fa"Qurum quicquid fieri non oportet. Vale.

Argumentum. Vnicè probat Antoninum in rebus grauioribus 6 facetis: nam argutun epigramma & iambum in co admiratur tanto magis quod Grace Larinus ipse mira cum venuftate feribat. C. PLINIVS ANTONINO

[blocks in formation]

Vòd femel atque iterum consul fuifti,fimilis te qualis poft ce vix vous aut alter ( non finit enim me verecúdia cua dicere, qualis nemo)quod, fan&titate, quòd autoritate , ætate quoque princeps civitatis:eft quidem venerabile & pulchru: ego tamen se vel magis in*remisfionibus miror, seminaaritus Nam reueritatem iltam pari iucunditate condiJe,fummæque grauitati tantum comitatis adiun. gere, non minus difficile quàm magnüm est. la 14 €ùm incredibili quadam fuauitare ferme

« VorigeDoorgaan »