Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

tanti putes scripta nostra circumfèrre teeum, quantopere mihi prouidendum est ne hæc pars sarcinarum,tanquam fuperuacua offendar? Adnitar ergo primùmvt comites istos quàm commodissimos habeas: deinde vt reuersus inuenias quos iftis addere velis. Neque enim mediocriter me ad noua opera tu le&or" hortaris. Vale.

hortarus

ARGV

GVMENTV M.

Falconi commendat Sentij Augurini poemata: inde fumpta occafione recitat que in laudem fui Scripseritinon effe tamen mirandum si talia faciat, quum grauißimorum dam eruditißimorum virorum pontubernio vtatur.

C. PL'IN. FALCONI

[ocr errors][ocr errors]

27

poemana

yerity

TErtius dies eft quòd audiui recitantem Sen.

cium Augurinum cum fumma mea volupta. te , immò etiam admiratione.*poemaria appellat)multa cenuiter , multa sublimiter, multa venuste, multa cenerè, multa dulciter, multa cum bile. Aliquot annis puto nibil generis eiufdem absolutius fcriptum, nifi fortè me fallit, aut amor eius,aut quòd me ipsum laudibus * uexit. Nam lemma fibi fumpfit quod ego interdum versibus ludo. Atque adco iudicij mei te iu. dicem faciam , simihi ex hoc ipso lemmate few cundus vessus occurrerit. nam cæteros tcnco, & iam explicui.

Canto carmina'versibus minutis,
His olim quibus o meus Catullus,
Et Caluus,7 eterésque. Sed quid ad me

[ocr errors]

Vnus Plinius eft mihi priores
Mauult versiculos foro relicto,
Et quærit quod amet,putátque amari.
Ille Plinius,ille.quid Catones?

I nunc* qui fapias gamare noli.
Vides quàm acuta omnia,quàm apta , quàm ex- mas,

quisquisa
preffa?Ad hunc guitum torum librum repromit-
to, quem tibi,vt primùm publicauerit,cxhibebo.
Interim ama iurienem, & téporibus noftris gra-
tulare proingenio tali,quod ille moribus ador-
nat. Viuit cum Sporinni, viuit cum * Antonio: Antonia.
qoorum alteri afiinis , vtrique contubernalis est. pio
Pollis ex hoc facere conie&uram quàm fites
mendatus adolescens , qui à grauissimis senibos
fic amatur. Eft enim illud veriffitrium,

γιγνώσκαν ότι
Toroūros caring sosistato idetay Ewór. Valę.

Argumentum.
Nomine Herenni Seueri rogat Iulium Senerum
vt per aligu'm summum artificem curarer imagi.
nes Cor. Nepotis

, dan Titicaßi , quam fimillimas ar-
chetypo depingendas , quas Herenniss.in fua biblio-
thici pofiturus erat.
C. PLIN. SE V ERO

28
HErennius Seuerus , vir do&iffimus, magni

zstimat in bibliotheca sua ponere imagines
municipum tuorum , Cornelij Nepotis & Titi
*Calhi:pericque fi sunt istic, vt effe credibile eft, Catilj,
exscribendas pingendásque delegem. Quam cu-
sam tibi potiflimum iniungo : primum,

quia de-
fideriis meis amicishmè obsequeris. deinde,

SVOS

quia tibi ftudiorum fumma reuerentia, summus amor studiosorum : poftremò , quòd patriam tuam , omnéfque qui nomen eius auxerunt , vt patriam ipfam; veneraris & diligis. Pero au. tem vi pišorem quamdiligentissimum aflumas, nam quum est arduum fimilitudinem effingere ex vero, tun) longè difficillima est imitationis imitario. A qua rogo vt artificem quem elegeris, ne in melius quidem finas aberrare. Vale.

SVO

ARGVMENTV M. Romanum monet vi in curiam veniat quum proximè iudices cogentur. Nam Nepos prator cefSanti multam indixerat , & cum venia abfolutus fuerat. C. PLIN. ROMANO

29 Bla tu, quum proximè res agentur,quoquo mo

do ad iudicandum veni. Nihil eft quod in dextram aurem fiducia mei dormias:non impuAè celacur. Bcce, Licinius Nepos, prætor, acer & fortis vir,mul&am dixit etiána fenatori. Egit ille in senatu causam fuam:egit autem fic,vt deprecaretur. Remiffa eft mulža : sed timuit, fed rogauit, fed opus venia fuit. Dices, Non omnes prætores tam seueri.Falleris. nam vel inftituere vel reducere eiusmodi exemplum, non nib seurri: inftitutum redu&úm ve exercere ctiam lenik fimi poffunt. Vale.

ARG V MIN.TV M. Miram foniis fui naturam in agro Comenfire

LICINIO

[ocr errors]

fert.nam ftatis horis crefcebat to decrefcebat.caso
Sas ergo tanti miraculi nititur inueftigare. & poft
mul tas rationes iudicio Surra plura scrutanda reo
linguit,
E. PLIN. LICINIO

SVRA AE

s. A Tituli (

Rionem,altissima ifta eruditione dignissima.
Fons oritur in monte,per faxa decurrit, excipia
cur cænatiuncula manu fa&a : ibi paululum re-
tentus in Larium lacum decidit.Huius mira na-

Aarutis
sura.ter in die*ftatis au&ibus ac diminutionibus
crefcit decrescitque.Cernitur id palàm, & cum
fumma volupcate deprehenditur. luxta recum-
bis & vefceris: atque etiam ex ipso fonie (nam

frigidus
ef* frigidissimus)potas interim'ille cércis di-
mens (que momentis vel fuberahitus, vel assur.
gi.Annulum, feu quid aliud ponis in licco , ale
juitur sensin, ac nouissimè 'operitur : detegitur
rurfus , paulatimque deseritur, fi diutius ofere
vesyvtrumque iterum ac tertiò videas. Spiritúla
ne aliquis.occultior os fontis & fauces modò la.
xat,modò includit,prout in latus* occurrit , aut
decessit expulfus? Quod in ampu'lis cæterisque
generis ciusdem videmus accidere, quibus non
hians nec ftatim parés exitus[eft }nam illa quo-
que, quanquam prona & yergentia , per quals
dam obludantis animæ moras crebris quali fin-
gultibus fiftunt quod effundunt. An quæ Oceane
natura, fonti quoque?quáque ille rationc aut im-
pellitur aut resorberur, hac modicus bic humor
vicibus alternis fupprimitur vel egeritur? An
vifumina quæ in mare deferuntur , aduerfancia

bus ventis,obuióque æltu retorquentur , ita eft aliquid quod huius fontis excurfum per mcmé. la repercutiat?An latentibus venis certa mélura,quæ dum colligit quod exhauserat, minor riuus eft & pigrior: quum collegit , agilior maiórque profertur? An nescio quod libramentum abdicum & cæcum, quod quum exinanitum eft, suscitat & elicit fontem:quum repletum, moratur & strangulat?Scrutare tu causas(pores enim) quæ tantum miraculum efficiunt. mibi abunde est,li satis exprelli quod efficitur. Vak.

C. PLINII CAECILII SECVNDI EPISTO LARVM

Liber quintus;

Argumentum. Pompoñia , exheredato filiu Curiano , haredes reliquerat Secundum á quosdam alios : filius pot matris cbitum voluerat fecretò cum Secundo se come ponere:sed re infecta d ad iurifconfultos delata, et Curiani caufa visa iniqua : is tamen poftulauit vt cæteros cobaredes qui temporibus metuentes quarebant rem fine lite transigere. itaque accepta quara ta hereditatis parte deftitit ille à indicio. Huius. faéti Secundus autor poftea à Curiano legatum capiens, non fine exultatione rem commemorat apud amicum Seuerum:quamquam non Seuero , fed Arrinio,alij Annio fcriptā epiftolam cediçes indicant.

« VorigeDoorgaan »