Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Argumentum. Persoluto are alieno , quo premebatur Caluina pater, co mortuo Cacilius hortatur filiam ut adeat hereditatem, quam propter grande debitum recipere timebar.

C. PLIN. CALVINÆ S. *4 S pluribus pater tuus vel vni cuilibet alij plus

, dum an adires hæreditatem etiam viro grauem: quum verò ego addu&us affinitatis officio, dimillis omnibus qui, non dico meleftiores, sed diligentiores eranr, creditor "folus cxtiterim: quúmque viuente eo nubenti tibi in dotem centum millia contulerim, præter eam fummam

quam pater tuus quafi de meo dixit ( erat enim Soluendo * Coluenda de meo , magnum habes facilitatis

meæ pignus, cuius fiducia debes famam defundi pudorémque suscipere: ad quod ne te verbis magis quàm rebus horter, quicquid mihi pater

tuus debuit, acceptum tibi ferri iubeo. Nec eft tibi quòd verearis

ne fit * mihi ista onerofa donatio. sunt quidem omnino nobis modicæ facultates, dignitas sumptuosa, redditus propter conditionem agellorum, nescio minor an incercior, sed quod ceffat ex redditu, frugalicate fuppketur:ex quaj velut è fonte, liberalitas nostra decurrit.

quæ tamen ita temperanda est, ne nimia profufione inarescat: sed temperanda in aliis, in re verò facilè ratio conftabit, etiamsi modum er cefferit.Vale.

[ocr errors]

Argumentum
In dedicatione bibliotheca in patria fua oratio

dem habuit de laudibus suorum, & foli natalis a. pud municipes. eius partem corrigendam Luperco deftinat, quem rogat vi superflua amputet: concedat tamen aliquas digresiones,præfertim in descriptions Jocorum.

[ocr errors]

A

C. PLINIVS LV PERCO

5

saioai in Crioaem & à te frequenter efflagitatam, &

me sæpe promissam exhibuitibi, no tamen lotam. adhuc enim pars eius perpolitur.Interim quæ absolui iora mihi videbantur, non fuit alienum iudicio tuo* tradi. His cu, rogo, intentio- creditom in. nem scribentis accommodes, nihil enim adhuc Rogo incer manus habui, cui majorem solicitudinem præstare deberem. Nam in cæteris a&ionibus existimationi hominum diligentia tantùm & fides nostra, in hac etiam pietas * subiicietur. Ino subiicitur, de & liber creuit, dum ornare patriam & amplificare gaudemus," parisérque & defensioni eius *deseruimus & gloriz. Tutamen hæc ipla, qua- pariter

feruimas tum ratio exegerit, reseca. Quoties enim ad fa. ftidium legétium deliciásque respicio, intelligo - nobis commodationé(eciam]ex ipfa med tocri

tate libri pecendā. Ide tamé qui à te hâc austeriitate exigo, cogor id quod diuersum est poftulare

vi in plerisq; Froté remittas. Sūt enim quædã a• dolescentiuni aurißus dāda, præfertim filmleria non refragetur.nam descriptione locori quz in hoc libro frequentiores tātùm, fed propè poeticè tamen fquis extiteris erunt ynon historice

fas eft.Quòd

* lautius feciffe quam orationis, feucritas exigat, buius vins,

Izrits...

[ocr errors]

purer nos

exonerare

(veita dixerim) tristitiam reliquæ partes a&io

nis exorare debebunt. Admixi certè fumus vt quælibet *quamlibet diversa genera lectorum per plures

dicendispecies teneremus: Acacut veremur ne quibusdam pars aliqua fecundum fuam cuiufque naturam non probetur: ita videmur poffe confodere-vt vniu-rlitatem omnibus 'varietas ipsa commendet. nam & in ratione conuiuiorum, quanuis à plerifque cibis finguli teniperemus, totam tamen ceenam liudare omnes solemus: nec ea quæ stomachus nofter recusat, adimunt graciam illis à quibus capitur. Atque hæcego fic accipi volo,non tanquam affequuium effe me

credam , fed tanquam assequi laborauerim. formodo curát. taffe non fruftrà, 6' modò iu curam ruam admosequentur. veris, interim iftis, mox iis quæ* sequuntur. Di.

ces te non poffe fa:is diligenter id facere, nisi priùs totam a&ionem cognoueris. Fateor : in præsentia tamen & ifta tibi familiariora fient, & quædam ex his talia erunt' vt per partes e

mendari poffint. Etenim fi auulsum ftatuæ ca. 103. put aut membrum aliquod inspiceres, non tu

quidem ex illo poffes congruemiam æquálitatémque deprehendere, porfes tamen judicire an idipfum satis elegans effet. nec alia ex causa. principia librorum circumferuntur, quàm quia exiftimatur pars aliqua etiam finé cæteris elle perfe&a Longius neprouexit dulcedo quædam iecu logvédi.fed iam finem facjam, ne modum quem esim oracioni adtukenduri puto, in epiMola excedant. Vale.

Argumentum.
Admonet tuitum ir jinul fugiat & nimiä lats-

titiam & fordem, commemorando cænam quiufdam qui alia alijs pofuerat.guar ina qualitatem Mart. more fuso do Iuuenalis Sargricè notant.

C. PLINIVS A VITO

SV.O.S.

Longum eft altius repetere, nec refere quem liaris cænarem apud quendam , vt fibi videbar tur, lautum & diligentem: vt mihi, sórdidum limul & sumptuofum. nam fibi & paucis opima quædam , cæteris , vilia & minuta ponebat. vinum etiam paruulis lagunculis in tria genera descripserat , non vt poteftas eligendi , fed neius eslei recusandi,& aliud fibi & nobis,aliud minoribus amicis (nā gradatim amicos *babet) aliud habebat suis noftrisque libertis. Animaduertit qui mihi proximus recumbebat , & an probarem interrogavit. Negaui. Tu crgo, inquit, quam confuetudinem sequeris? Eadem omnibus pono adconam enim , non ad notam,inuito: cun&isque rebus ex zquo quos maenfa & toro æquaui. Etiám. ac libertos? Etiam. conui&ores enim tunc , non libertos;"puto.Et ille,Magno tibi conftat. Mini- puto.ille, mé: Qui fieri poteft?"(Poccit) Quia scilicet libere poteft fcilic ci non idé quod ego bibūt , sed idé ego quod mei liberti. Et hercule , fi gula temperes , non eft operosum quo vtaris ipse communicare cum pluribus. Illa erga reprimenda, illa quafi in ordinem redigeada elt , fi fumptibus parcas , quibus aliquanto reaius tua continentia quàm aliena concumclia* confulas. Quorsum hæc?Ne tibi opti, consulis. Dz indolis iuueni quorundam immensa luxuria

cet

specie frugalitatis imponat. Conuenit autem amori inte meo , quoties tale aliquid inciderit, fub exemplo præmonere quid debeas fugere. I. gitur memenio,nihil magis elle vitandum quim iftam luxuriæ & fordium nouam societatem:qua cùm fint turpislima,discreta ac separata, turpius junguntur. Yale,

[ocr errors]

S

Bere *

Argumentum. Imperatorem Spurinna rebus praclarè geftis files tuam triumphalem decreuiffe, filio eins Cottie defun&o,in folatium patris, Macrinum monet. C. PL.IN. MACRINO:

7 Eri à fenatu **Veftricio Spurinna,Principe Nehricio "H al. Neftori.

autore triumphalis ftatua decreta eft: non cio,princ. ita vt multis qui nunquam in acie fteterunt,nun

quam caftra viderunt, nunquam denique tubavú
fonum , nifi in fpe&aculis, audierunt: verùm vt -
illis qui decus istud fudore & fanguine & fa&is
affequebatur.Nam Spuriona Bruæterum regem
vi&armis iuduxie in regnum:oftétatóque bello
ferocissimam gentem (quod eft pulcherrimum
vi&oriæ genus) terrore perdomuit. & hoc qui-

dem vircutis præmium,illud folarium doloris acCoetio fic con cepit,quod filio cius*Cotrio, qué amifit abiens,

habitus eft honor Atatua. Rarum id in juvene, fed pater hoc quoque merebatur, cuius grauiffimo vulneri magno aliquo fomento medendum fuit. Præterea Cortius ipfetam clarum fpecimé indolis dederat, vt vita eius breuis & angufta debuerit hac veluti immortalitate proferri. Nā:

« VorigeDoorgaan »