Zoeken Afbeeldingen Maps Play YouTube Nieuws Gmail Drive Meer »
Inloggen
Boeken Boek 11 - 20 van 30 over NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-NASSAU, GROOTHERTOG VAN LUXEMBURG , ENZ. , ENZ. , ENZ.....
" NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-NASSAU, GROOTHERTOG VAN LUXEMBURG , ENZ. , ENZ. , ENZ. Op de voordragt van Onzen Minister van binnenlandsche zaken van den 7den "
Recueil militair bevattende de wetten, besluiten en orders betreffende de ... - Pagina 148
1864
Volledige weergave - Over dit boek

Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker, Volume 1

Willem Boele Sophius Boeles - 1878
...WlJ WILLEM II, BIJ DE GRATIE GoDS , KoNIXG DER NEDERLANDEN , PRINS VAN ORANJE NASSAU , GROOT HERTOG VAN LUXEMBURG, ENZ., ENZ., ENZ. Op de voordragt van onzen Minister van Binnenlandsche Zaken van den 4 Februari) 1843, No. 130, 5e Afdeeling, in aanmerking nemende de noodzakelijkheid om ook de uitgaven...
Volledige weergave - Over dit boek

Verslag an den koning van de bevindingen en handelingen van het geneeskundig ...

1878
...arsenicum houdende afval van aniline-kleurenfabrieken. Wij WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van OranjeNassau ', Groot-Hertog...Luxemburg , enz. , enz. , enz. Op de voordragt van Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken , van Financiën , van Justitie en van Buitenlandsche Zaken...
Volledige weergave - Over dit boek

Tijdschrift voor zendingswetenschap ..., Volumes 1-20;Volumes 23-25

1879
...Algemeene Secretaris, VAN HARENCAKSPEL. C. Wu WILLEM III, lij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Print van Oranje-Nassau, GrootHertog van Luxemburg, enz.,...enz., enz. Op de voordragt van onzen Minister van Koloniën, van den 18den dezer, Lett. A*z, No. 32. Den Raad van State gehoord (advies van den Ssten...
Volledige weergave - Over dit boek

Verzameling van stukken betreffende het geneeskundig staats toezigt in nederland

1879
...regeling deiexamens als arts, tandmeester, apotheker, vroedvrouw en apothekersiedumde. Wij WILLEM III enz. Op de voordragt van Onzen minister van Binnenlandsche Zaken, van den 2den Januarij 1870, litt. G, afdeeling Medische Politie; Overwegende, dat het noodzakelijk is regelen...
Volledige weergave - Over dit boek

Verslag an den koning van de bevindingen en handelingen van het geneeskundig ...

1880
...geneeskunde aan de nederlandsche Universiteiten af te nemen. "Wij "WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau , Groot-Hertog...voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken van 2 Januarij 1879,. litt. G, afdeeling Medische Politie; Overwegende, dat het noodzakelijk is regelen...
Volledige weergave - Over dit boek

Jaarboek der Rijks-universiteit te Utrecht

1880
...bedoeld in de Wet van 28 April 1876 (Stb. n". 102). • Wij WILLE M III, BIJ DE GRATIE GODS, KONING DER NEDERLANDEN , PRINS VAN ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG...VAN LUXEMBURG , ENZ. ENZ. ENZ. Op de voordragt van Ouzen Minister van Binnenlandsche Zaken, van 7 Junij 1881, n°. 2096, afdeeling Onderwijs; Overwegende,...
Volledige weergave - Over dit boek

Geschiedenis van het administratief toezicht op de lage verveeningen in ...

Wiardus Willem Wichers Wierdsma - 1885 - 309 pagina’s
...besluit der Staten van 3 Maart 1864 n°. 3. Dit KB is van den volgenden inhoud: „Wjj Willem III, enz. „Op de voordragt van onzen Minister van Binnenlandsche zaken, van den 13den December 1864 n°. 191, Sdeafd., betreffende het besluit der Staten van Friesland, van den 3den...
Volledige weergave - Over dit boek

De Vrije Kerk, Volumes 15-16

1889
...van dat van 9 January 1841 (Staatsbl. No. 2). 8. 184. Wu WILLEM III, BIJ DE GRATIE GODS, KONING DER NEDERLANDEN. PRINS VAN ORANJE-NASSAU, GROOTHERTOG VAN LUXEMBURG, ENZ., ENZ., ENZ. Op de voordracht van onzen Minister van financiën, voorloopig belast met het bestuur van het departement...
Volledige weergave - Over dit boek

Nederlandsch archievenblad, Volume 6

1898
...KONINKLIJK BESLUIT OP DE TOEGANKELIJKHEID ONZER RIJKSARCHIEVEN, dd 26 JUNI 1856, no. 79. Wij Willem III, enz. Op de voordragt van Onzen minister van Binnenlandsche Zaken, van den 23 s *en junij 1856, n°. 223, 5 de afdeeling ; Overwegende, dat het van algemeen belang is, de archieven,...
Volledige weergave - Over dit boek

Le régime foncier aux colonies, documents officiels: Indes orientales ...

International Institute of Differing Civilizations - 1899
...» 1856. n° 64. Wij WILLEM III, nu de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins tan Oranje-Nassvu, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz. Op de voordragt van Onzen Minister van Koloniën, dd. 30 November 1876, La. A 3 , n°29; Den Raad van State gehoord (advies van 9 Januari...
Volledige weergave - Over dit boek
  1. Mijn bibliotheek
  2. Help
  3. Geavanceerd zoeken naar boeken
  4. PDF downloaden