Materie ofte spelde-boecxken, zijnde seer bequame voor-schriften voor de jonckheyd, om wel te leeren lesen en schrijven, ende een aenporringe tot alle christelijcke deughden: Noch een titul-boecxken, ... : Daerby noch gevoeght een maniere om te schryven obligatien].

Voorkant
gedruckt by Jacob van Poolsum, ordinaris stads drukker, #wonende tegen over 't Stadthuys# - 80 pagina's
0 Recensies
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Bibliografische gegevens