Brief van J.H. van Swinden, hoogleeraar in de wysbegeerte op 's lands Hoogeschoole te Franeker, aan den wel edelen hooggeleerden heere Everw. Wassenbergh, ... schryver van een naam-loos stukje, ten tytel voerende, Noodzaakelijke verdediging der handelingen van den Senatus Judicialis der Hoogeschoole te Franeker, enz, enz. enz

Voorkant
gedrukt by P.N. Lomars, 1778 - 64 pagina's
0 Recensies
Reviews worden niet geverifieerd, maar Google checkt wel op nepcontent en verwijdert zulke content als die wordt gevonden.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens