Tweeden placaet-bovck: inhovdende diversche ordonnancien, edicten, ende placaetē vande Coninclicke Ma.ten ende ... grauen van Vlaendren, metsgaders ... Prouincialen Raede aldaer, ghepubliceert inden voorghenoemden lande van Vlaendren t'zedert den iaere vyfthien-hondert t'zestich, tot ende metten iaere zesthien-hondert neghenen-twintich

Voorkant
bij Anna vanden Steene, F.a Ians, 1629 - 795 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens