Derden placcaet-boeck van Vlaenderen,: inhoudende de placcaeten, ordonnancien, reglementen, tractaeten, alliancen, ende andere edicten, gheŽmaneert van weghen de Koninghen van Spagnien, ende van hunne doorluchtighste voorsaeten graven van Vlaenderen, ende souveraine princen van dese Nederlanden. By een vergadert door order van hooghe ende moghende heeren den president ende raeden vande selve provincie, Volume 2

Voorkant
gedruckt by de hoirs van Jan vanden Kerchove, 1685 - 852 pagina's
 

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles bekijken

Bibliografische gegevens