De wierde Wierum (provincie Groningen): een archeologisch steilkantonderzoek

Voorkant
Barkhuis, 2006 - 81 pagina's
English description: Archaeological investigation of the mound at Wierum (Groningen). Wierum is one of the southernmost Reitdiep mounds; much of it was excavated in the early 20th century, and now less than a quarter remains. The part that was dug way is now low and swampy but there is a steep slope rising to the surbiving portion, and this represents a cross-section of the original mound. Excavation of this section in 2004 yielded particularly interesting data about the occupation of the mound and of the surrounding landscape at the time; bone material provided evidence of the fauna. Dutch description: Wierum is een van de meest zuidelijk gelegen wierden in het Reitdiepgebied. Een groot deel vandeze wierde werd afgegraven in het begin van de 20e eeuw, waarbij minder dan een kwart van de oorspronkelijke wierde bewaard bleef. Het afgegraven deel is laag en drassig en in gebruik als weiland. De overgang tussen afgegraven en intacte delen van de wierde is tamelijk abrupt: de laaggelegen weilanden worden begrensd door steile hellingen. Deze zogenaamde steilkanten vormen dwarsdoorsneden door de wierde, en daarmee ook door de tijd. Een van de steilkanten in Wierum werd in september 2004 archeologisch onderzocht door een team van archeologen en studenten van het Groninger Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Met de gegevens die dit onderzoek heeft opgeleverd kan het bestaande beeld van de bewoningsgeschiedenis van de wierde worden aangevuld.In dit opgravingsverslag worden de opgraving en het daaropvolgende onderzoek van het vondstmateriaal beschreven. Het onderzoek leverde met name interessante nieuwe gegevens op over het landschap tijdens de verschillende fasen van bewoning. Ook het onderzoek van het botmateriaal bracht enkele merkwaardige zaken aan het licht.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Inhoudsopgave

Inleiding IIONNN
1
Resultaten
15
Aardewerk
25
DierlijkbotWPrummel
31
Synthese en conclusie
47
Bijlagen
61
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens