Over Zoeken naar boeken met Google
Overzicht
Ideeën en meningen
Algemene hulp

Partnerprogramma
Voor uitgevers en auteurs
Nu aanmelden
Hulp voor partners

Bibliotheekproject
Overzicht
Bibliotheekpartners
Hulp voor bibliothecarissen

Over Zoeken naar boeken met Google

Overzicht | Geschiedenis | Feiten en fictie

Feiten en fictie

Fictie: Met Zoeken naar boeken met Google kunt u elk boek ter wereld gratis downloaden.

Feit: Zoeken naar boeken met Google is bedoeld om u te helpen boeken te vinden, niet om boeken te downloaden of helemaal te lezen zonder ervoor te betalen. Wanneer u een boek vindt waarop nog auteursrechten rusten, zult u telkens slechts een klein gedeelte van het boek zien, de fragmentweergave of de weergave met voorbeeldpagina's, plus links naar plaatsen waar u het boek kunt kopen of lenen. Als u echter een boek vindt waarop geen auteursrechten meer rusten, kunnen we de volledige boekweergave tonen. (U kunt hier meer lezen over boeken in het publieke domein in Zoeken naar boeken met Google.)


Fictie: Jullie zeggen dat van boeken waarop auteursrechten rusten, slechts kleine fragmenten worden weergegeven, maar ik zie volledige pagina's, dus jullie maken vast inbreuk op het auteursrecht.

Feit: Wanneer u van een boek waarop auteursrecht rust meer dan enkele fragmenten kunt bekijken in Zoeken naar boeken met Google, komt dat doordat de auteur of uitgever aan ons Partnerprogramma heeft deelgenomen en ons toestemming heeft gegeven om de weergave met voorbeeldpagina's te tonen. Deze weergave geeft u genoeg informatie over een boek om te bepalen of u het wilt kopen. Dit is iets dat we met de expliciete toestemming van de uitgever doen.


Fictie: Als op een boek nog auteursrechten rusten, is het illegaal om het zonder toestemming te scannen.

Feit: Waarschijnlijk is dit de meest voorkomende misvatting over Zoeken naar boeken met Google en over auteurswetten in het algemeen. Wanneer een bibliotheekboek zich in het openbare domein bevindt (en er dus geen auteursrechten meer op rusten), wordt het in zijn geheel weergegeven. Wanneer er nog wel auteursrechten op rusten, zien gebruikers alleen basisachtergrondinformatie (zoals de titel van het boek en de naam van de auteur), niet meer dan twee of drie fragmenten uit het boek en bij welke bibliotheek het kan worden geleend of waar het kan worden gekocht. Wanneer uitgevers of auteurs niet willen dat hun boeken worden gedigitaliseerd, hoeven ze dat enkel maar te melden, waarna we hun boeken uitsluiten. 

We hebben Zoeken naar boeken met Google zorgvuldig ontworpen om er zeker van te zijn dat het gebruik van onze boeken eerlijk is en volledig in overeenstemming met de wet. De wetgeving op het gebied van auteursrechten is bedoeld om de waarde van creatieve werken te beschermen en te verhogen en zo de productie ervan aan te moedigen, om - in dit geval - te verzekeren dat auteurs kunnen schrijven en uitgevers kunnen uitgeven. Door voor lezers nieuwe mogelijkheden te creëren om boeken te vinden en te kopen, zijn we ervan overtuigd dat we auteurs en uitgevers kunnen helpen meer boeken te verkopen.‎ U kunt hier meer lezen over eerlijk gebruik.


Fictie: Dit project zou prima zijn wanneer Google auteurs en uitgevers zelf liet beslissen of ze hun boeken al dan niet in Zoeken naar boeken met Google willen weergeven.

Feit: Elke uitgever of andere auteursrechthouder kan zijn titels gemakkelijk, om welke reden dan ook, uitsluiten van Zoeken naar boeken met Google. We hebben de details over de procedure hiervoor hier weergegeven. Er staat een ondersteuningsteam klaar om te helpen wanneer mensen hier problemen mee hebben.

Bovendien zal met behulp van Zoeken naar boeken met Google in geen geval ooit iemand zonder de toestemming van de auteursrechthouder een volledige pagina zien van een boek waarop auteursrecht rust. Wanneer auteursrecht rust op een boek, tonen we alleen tekstfragmenten rond de zoekterm, behalve wanneer de auteursrechthouder ons expliciete toestemming heeft gegeven om meer tekst te tonen.


Fictie: Google wordt betaald door boekverkopers zoals Amazon om links op te nemen in de pagina's van Zoeken naar boeken met Google.

Feit: We tonen links naar boekverkopers in de pagina's van Zoeken naar boeken met Google, omdat we het voor gebruikers gemakkelijker willen maken om boeken te kopen en voor uitgevers om ze te verkopen. Boekverkopers hoeven niet te betalen voor het opnemen van hun links in Zoeken naar boeken met Google en wij verdienen er niet aan als u boeken bij hen aanschaft.


Fictie: Google profiteert van boeken van anderen doordat ze verdienen aan advertenties in de pagina's van Zoeken naar boeken met Google en deze opbrengst niet met de auteursrechthouders delen.

Feit: Zoeken naar boeken met Google is enorm voordelig voor auteurs en uitgevers dankzij aanzienlijke investeringen van Google. We plaatsen geen advertenties bij een specifiek boekresultaat, tenzij de auteursrechthouder ons toestemming heeft gegeven om delen van het boek weer te geven en advertenties wil tonen. Wanneer we dan advertenties tonen, krijgt de auteursrechthouder het merendeel van de opbrengst. Met andere woorden, we profiteren alleen van de advertenties in Zoeken naar boeken met Google wanneer onze uitgeverpartners dat ook doen.

©2011 Google - Startpagina - Over Google - Privacybeleid